De locatie wil de twee woonkamers vergroten door middel van twee uitbouwen aan de achterzijde van het woon-zorgcomplex, waardoor meer leefruimte en dus meer woongemak wordt gecreëerd voor de bewoners. Uitgangspunt bij het bouwproject is vergroten van de kwaliteit van leven, toegankelijkheid, duurzaamheid en rendabel bouwen.

Met het uitbreiden van de buitenste 2-woonkamers wordt de tuin omarmd. Door de uitbouwen te voorzien van grote schuifdeuren wordt het ‘binnen-buiten-gevoel’ versterkt met het oog op nieuwe tuinontwerp. Naast dat wordt het daglicht verbeterd door het verwijderen van balkons & trappen en toepassen van lichtstraten. Door een interne verbouwing wordt een extra bewonerskamer gecreëerd, waardoor de rentabiliteit wordt verbeterd.

De uitbouwen zijn ontworpen met duurzaam sedumdak en houten gevel.

Taakomschrijving enBloc – ontwerp advies – projectmanagement – directievoering

Het volledige in-/exterieurontwerp, vergunning, aanbesteding en managen van de uitvoering van het uitbreiden en intern verbouwen is opgepakt door projectleider eNBloc.

Uitdagingen:

  • Bijstellen toekomst visie;
  • Postzegelbestemmingsplan wijziging;
  • Betrokkenheid uitvoerder onvoldoende;
  • Aansturen van werkvoorbereiding bewerkelijk;
  • Bewaken kwaliteit werk is aandachtpunt.

Oplossing:

  • Voortijdig uitvoering afblazen en nieuw ontwerp traject opstarten.
  • In nauwe samenwerking met gemeente Capelle is procedure verkort tot een reguliere procedure.
  • Zorgvuldig technisch toezicht op uitvoering.